çevre politikamız

ve çevre eylem planımız

Çevre Politikamız, çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için tüm çevre yasa ve yönetmenliklerine uyarak, çevre etkilerini kontrol altında tutarak, bu etkileri azaltarak çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek ve bu bilincin tüm hizmet faaliyetini ‘Operasyonel İş Mükemmelliği’ ile gerçekleştirerek gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmaktır.

ATATEKS ATA TEKSTİL SAN. ve TİC. A.Ş. olarak politikamızı hayata geçirmek için çevre eylem planımız;

1. Çevre boyutlarıyla ilgili tüm yasal gereklilikler ile müşteri gerekliliklerini sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak.

2. Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp enerji kullanımını azaltarak, doğal kaynakların korunmasını sağlamak.

3. İşletmede çevresel etkileri göz önünde bulundurmak ve yasal mevzuata uygun hizmet vermek, işletme için gerekli izinleri almak ve takibini sağlamak.

4. Çevresel performansımızın sürekli iyileştirilmesi yönünde çevre politikamızı geliştirmek.

5. Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışmalarımızı, taşeronlarımız ve çevre halkını bilinçlendirerek katılımlarını sağlamak.

6. İşletme ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atıkları azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmek.

7. Ürünün çevresel etkilerinin iyileştirilebilmesi için tedarikçilerle ve müşterilerle sürekli iletişim içerisinde bulunmak. Geri bildirimler doğrultusunda çevre politikamızı güncellemek.

ATATEKS ATA TEKSTİL SAN. VE TİC. A. Ş. olarak yaptığımız bazı çalışmalar:

Üretim sürecimizde tükenebilir doğal kaynaklardan tasarrufu, tehlikeli atıklar da dahil olmak üzere tüm atıkların azaltılması için iyileştirme hedefleri belirliyoruz ve hedeflere ulaşılması konusunda özen gösteriyoruz.

2018 yılı Çevre Koruma Hedeflerimiz:

• Çevre Kanunu kapsamında gerekli tüm izinlerin alınmasını ve tüm gerekliliklerin yerine getirilmesini sağlıyoruz.

Çevre İzin Belgemizi indirmek için tıklayınız.

• Çevreye verdiğimiz etkilerin izlenmesi ve etkilerin azaltılması için çalışmalar yapıyoruz.

Baca Gazı Emisyon Ölçümleri

2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” (S.K:H.K.K.Y) doğrultusunda tesisimizde emisyon ölçümleri akredite laboratuarlara düzenli olarak yaptırılmaktadır. Yönetmelikte istenen şartlar sağlanmaktadır.

Kirletici Cinsi Toplam Emisyonlar (kg/saat) Sınır Değerler (kg/saat) *
Toz 0,1 10
Karbonmonoksit 0,079 500
Kükürtdioksit 0,222 60
Azotdioksit 0,154 40
Uçucu Organik Bileşenler 0,323 30
* SKHKKY Ek-2 Gereğince
Not: Tablodaki emisyonlar tesiste ölçümü yapılan bacaların tamamından yayılan saatlik kütlesel debilerdir.

İşletmemizin çevresel etkileri ve çevresel performansımızın iyileştirilmesi için çalışanlarımız ve taşeron firma çalışanlarına düzenli olarak eğitimler veriyoruz. Çevre bilincinin arttırılması için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz.