SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK & GERİ DÖNÜŞÜM

Atateks olarak sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarında çevreyle entegre bir yaklaşıma sahibiz. Tekstilin çevre üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkilerini sıfıra indirgemek, doğal kaynaklarımızı etkin bir şekilde kullanmak ve ürünlerimizin doğa dostu niteliklerini artıracak stratejiler geliştirerek; çevre yönetim politikamız kapsamında oluşturduğumuz sistemlerimizle tekstilde sürekliliğin sağlanmasını hedefliyoruz.  

  • Çevre kirliliğini Çevre Yönetim Sistemimizle en aza indirgeyerek, çevre performansımızı sürekli geliştirmeyi amaçlıyoruz. 
  • Çevreye verdiğimiz etkilerin izlenmesi ve azaltılması için Çevre Kanunu kapsamında gerekli tüm izinlerin alınmasını ve tüm gerekliliklerin yerine getirilmesini sağlıyoruz. 
  • Üretim sürecimizde tehlikeli atıkların azaltılması, doğal kaynakların tasarrufu konularında iyileştirme hedefleri belirleyerek bu hedeflere ulaşmanın gayretini gösteriyoruz. 
  • Çevresel performansımızın iyileştirilmesi için çalışanlarımız ve taşeron firma çalışanlarına düzenli eğitimler vererek çevre bilincinin artırılmasını amaçlayan etkinlikler düzenliyoruz. 
  • Doğal kaynak yönetimi, enerji yönetimi, su-atık su yönetimi, hava emisyonları atık yönetimi konularındaki süreçleri, çevre mevzuatı kapsamındaki yükümlülükleri dikkate alarak oluşturuyoruz. 

  • Tesisimiz için tedarik edilen malzemelerin seçiminde doğal kaynakların kullanımı, malzemenin kullanım sonrasında doğal çevre için yaratacağı etkileri göz önünde bulundurularak, optimum ürün verimi minimum çevre kirliliği ilkesi ile teknik ve malzeme seçimimize özen gösteriyoruz. 
  • Su rezervlerinin korunması, bilinçli tüketim alışkanlıkların yaygınlaşması ve doğaya deşarj edilen atık su miktarlarının azaltılması için özel araştırmalar ve geliştirmeler yürütüyoruz.

  • Kömür tüketimini azaltmak ve daha verimli, temiz enerji elde edilmesine katkıda bulunmak amacıyla tesisimizde buhar ihtiyacını satın alma yoluyla tercih etmeyi sürdürüyoruz.

Çevre Sürdürülebilirlik Raporumuz her yıl güncellenecek, detaylı analizler şeffaf ve tarafsız bir şekilde web sitemiz üzerinden duyurulacaktır.

2022 Yılı Çevre Sürdürülebilirlik Raporu